Días difíciles

Un policía atormentado por problemas personales y profesionales cree haber salido impune de un atropello con fuga. Pero hay un testigo... y su teléfono no deja de sonar.

Dirección: Shinji Hashimoto, Kenya Hirata, Julie K. Fujishima, Masae Miyamoto, Tsuyoshi Sugino, Kim Seong-hun, Kanjiro Toba, Shinjiro Nishimura, Michihito Fujii, Ryusuke Miyamori, Yasutaka Fuke.
Reparto: Junichi Okada, Go Ayano, Ryoko Hirosue, Hayato Isomura, Tetta Sugimoto, Taro Suruga, Akira Emoto, Mario Kuroba, Ryusuke Komakine, Takashi Yamanaka, Maho Yamada, Kurumi Shimizu,
Productora: Robot Communications, Nikkatsu Corporation, WOWOW.

Procesando Video

Por favor espere unos segundos

Comentarios »