Tragones y mazmorras

Dragones, mazmorras… ¿y un rico guiso de monstruo? Nada se salva del apetito de estos aventureros que se adentran en un reino maldito para rescatar a uno de los suyos.

Géneros: Accion Comedia
Reparto: Kentaro Kumagai, Sayaka Senbongi, Asuna Tomari, Hiroshi Naka, Saori Hayami, Akira Miki, Shinji Kawada, Wataru Katoh, Rie Takahashi, Miyu Tomita, Toru Nara, Yuya Hirose, Kei Kawamura,

img

Temporada 1

2024

Comentarios »

+ Animes de »